Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Kauhava

Kauhavan Alajoki

Kauhavan Alajoki on valtakunnallisesti merkittävä pullonkaula-alue hanhien muutossa ja tuulihaukan sekä suopöllön pesimäalue. Suurina tulvakeväinä myös huomattava määrä sorsalintuja ja kahlaajia muuttaa alueen kautta. Alajoella näkee myös kohtalisen mukavaa petomuuttoa. Alajoen muuttoaikaiseen lajistoon kuuluu enemmän tai vähemmän vakituisesti 7 hanhilajia. Onpa pelloilla nähty myös kiljuhanhi. Vesilinnuista on havaittu mm. mustalintu, ristisorsa ja pikkujoutsen. Kahlaajia edustavat mm. keräkurmitsa ja mustaviklo. Lähes säännöllisesti Kauhavan-Lapuan Alajoella talvehtii tunturipöllö, myös tunturihaukasta on havaintoja.

Sijainti: Laaja Alajokialue sijaitsee Kauhavan länsipuolella (jatkuu yhtenäisenä Lapuan puolelle Lapuan Alajokena). Kantatie 67:n ja maantie 740:n risteyksestä ajetaan noin 5 km pohjoiseen, Kauhavanjoen käännytään vasemmalle (Pernaalle) ja sieltä Varpulantieta (oikealle) Annalan kylään, mistä lähtee peltoaukealle menevä "jokitie". Kauhavanjoen eteläpuolella Saarimaan kylässä on näkötorni (15m korkea). Sinne aikovan on käännyttävä kantatie 67:ltä jo ennen Kauhavanjokea (etelästä tultaessa).

Vähä Vuosjärvi

Vähä Vuosjärvi eli Mäkijärvi on pitkä ja kapea sekä kapeiden reunasoiden reunustama järvi. Ympäröivä maasto kohoaa eteläpohjalaisiin olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen jylhästi. Järven pohjoispää on rehevähköä sara-/suoaluetta. Järven lajistoon kuuluu runsas sorsa- ja kahlaajalinnusto, mm. mustakurkku-uikku ja nokikana. Muuttoaikana järvellä nähdään uiveloita ja mustavikloja. Muuttolintuja kannattaa käydä katselemassa toukokuun aikana.

Sijainti: Kauhavan keskustasta pohjoiseen Mäenpään kylään menevältä tieltä n. 5 km:n kohdalta käännytään Mäkijärven tietä länsirannalle (vasemmalle), jota kuljetaan n. 2 km.

Viitaneva (Ylihärmä)

Viitaneva on runsasallikkoinen aapasuo, joka on hanhien ja kurkien suosima muuton levähdyspaikka. Nevalle kannattaa mennä toukokuussa. Suolla on pesivänä mm. jänkäkurppa, sekä runsas muukin kahlaajalinnusto.

Sijainti: Paikalle osaa Ylihärmän keskustasta Kuoppalaan menevää tietä (Kurjentie) pitkin. Noin 6 km:n kohdalla on tien oikealla puolella kolmiomittaustorni, mistä näkee suolle.

Kortesjärvi (Kortesjärvi)

Järvi on matala, rehevä lintujärvi. Järven lajistoon kuuluvat mm. mustakurkku-uikku, härkälintu, nokikana ja naurulokki. Lisäksi laulujoutsen tuo poikasensa läheiseltä pienemmältä järveltä Kortesjärvelle.

Sijainti: Kauhava-Kortesjärvi tie (nro 740) kulkee järven ohi länsipuolelta. Järvelle tulee matkaa n. 10 km Kauhavalta (teitten nro 740 ja nro 733 risteyksestä). Tieltä lähtee kaksi pistotietä (ei henkilöautoille) aina järven rantaan asti.

Laiturin aukea (Alahärmä)

Alue on pengertämätön jokiosuus, joka on erittäin tulvaherkkää. Tulvat nousevat pelloille lähes joka kevät, jolloin alue houkuttelee runsaasti hanhia, sorsia ja joutsenia levähtämään. Alueeseen kannattaa tutustua huhti-toukokuun vaihteessa. Hyviä kohteita ovat Tuomisilta, missä valtatie 19 ylittää Lapuanjoen ja vanha Liinamaan silta sekä itse Laiturin aukea. Paikalla havaittu mm. mustapyrstökuiri ja meriharakka.

Sijainti: Laiturin aukea sijaitsee Alahärmän ja Ylihärmän rajalla vt 19 itäpuolella.

Klikkaa kartalta haluamastasi kunnan lintupaikkaesittelyt


Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›